English

Guangzhou Ruxing Technology Development Co., Ltd

16 Ruifa Road,Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: +86 20 28069999,+86 20 28069928
Fax: +86 20 28069995
Zip code: 510530
Website: www.rutech.com
Email: service@rutech.com

 

Wuxi Ruxing Technology Development Co., Ltd

47 Zhanggong Road,Meicun,New District, Wuxi, China
Tel: +86 510 8534 6082, +86 510 8534 6085
Fax:+86 510 8534 6182
Zip code: 214000
Website: www.rutech.com
Email: service@rutech.com